GRUPA PROTEKTORZY uczestnikiem konferencji w Ministerstwie Rozwoju

Grupa PROTEKTORZY była jednym z uczestników konferencji, która odbyła się w dniu 21 czerwca br. 
w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, pn. „Prawo restrukturyzacyjne jako element Polityki Nowej Szansy – szanse i problemy finansowania przedsiębiorstw w restrukturyzacji”.
 
Organizatorami wydarzenia, były także: Instytut Allerhanda oraz Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji w Polsce. 

Wśród zaproszonych prelegentów, znaleźli się, między innymi: przedstawiciele instytucji publicznych, banków, funduszy inwestycyjnych, doradcy finansowi i restrukturyzacyjni oraz prawnicy. 
Podczas konferencji, w toku otwartej dyskusji, omawiano kwestie zgłaszane przez środowiska praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz sposoby finansowania przedsiębiorców w toku postępowania restrukturyzacyjnego i na etapie wykonywania układu.
 
Poruszono również zagadnienia związane z sytuacją wierzycieli finansujących w tych postępowaniach i związane ze źródłami i ramami prawnymi, pozyskiwania nowego finansowania na restrukturyzację. 
Przedyskutowano również nowe inicjatywy, mające na celu wsparcie finansowania, jak Early Warning Europe, Early Warning Poland oraz instrumenty finansowania postępowań restrukturyzacyjnych, typu private debt oraz postulaty de lege ferenda.