Planowany nowy rejestr dłużników

Ministerstwo Finansów planuje uruchomić Rejestr Należności Publicznoprawnych. Do rejestru mają trafić dłużnicy, których łączne, wraz z odsetkami, zaległości wobec Skarbu Państwa przekraczają 5 tys. zł. W stosownym rozporządzeniu zostaną określone sposób i tryb korzystania z rejestru, którego uruchomienie planowane jest na 2018 rok.

Więcej, w artykule http://www.newsweek.pl/biznes/firma/panstwowy-portal-dla-dluznikow-panstwo-ujawni-dane,artykuly,414969,1.html

*źródło: 123RF „Jesteś zadłużony? Nie płacisz podatków? Państwo upubliczni twoje dane w internecie”, newsweek.pl, ze Źródło: „Rzeczpospolita”