POSTANOWIENIA UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE FIRM W POLSCE W TRZECH KWARTAŁACH 2017R.

W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 635. Wśród wszystkich rodzajów postępowań upadłościowych najwięcej ogłoszono upadłości w celu likwidacji majątku. Coraz częściej stosowane są postępowania restrukturyzacyjne, wprowadzone z początkiem 2016 roku wraz z nowym prawem upadłościowym.

Wśród postępowań restrukturyzacyjnych najwięcej odnotowano przyspieszonych postępowań układowych (136), a najmniej postepowań o zatwierdzenie układu (9). Upadłości z możliwością zawarcia układu nie są możliwe od momentu wprowadzenia nowego prawa restrukturyzacyjnego.

Prawie we wszystkich branżach nastąpił wzrost upadłości i restrukturyzacji.Najwięcej, bo 177 upadłości i restrukturyzacji zanotowano w produkcji, z czego 158 w przetwórstwie przemysłowym. Coface prognozuje, że w kolejnych miesiącach 2017 r. dostępne formy restrukturyzacji nadal będą zyskiwać na popularności.

(źródło: coface.pl)