Restrukturyzacja dla małych firm

Projekt nowelizacji przepisów Prawo restrukturyzacyjne oraz Kodeks postępowania administracyjnego wskazuje, iż znacznie uproszczone zostaną procedury udzielania dozwolonej prawem unijnym, pomocy publicznej na restrukturyzację małych przedsiębiorstw. Aktualne przepisy wymagają notyfikacji Komisji Europejskiej, co przedłuża czas na wydanie decyzji w sprawie pomocy indywidualnej na restrukturyzację.

Nowelizacja zakłada, iż Polska będzie uzgadniała z Brukselą jedynie ogólny plan pomocowy, w indywidualnych sprawach ocena należeć będzie do polskich sądów i administracji.