ZMIANA WZORÓW URZĘDOWYCH FORMULARZY WNIOSKÓW O WPIS DO KRS

Od 1 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 22.06.2017r., w sprawie określania wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania. Rozporządzenie figuruje w Dzienniku Ustaw 2017, pod pozycją 1288. Zmiany dotyczą wszystkich podmiotów składających wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS.
Nowe wzory dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/formularze-wnioskow-wykorzystywanych-w-krs/