TWOJA FIRMA POTRZEBUJE PLANU RESTRUKTURYZACYJNEGO? Zespół doradców restrukturyzacyjnych opracuje niezbędny dokument,
pomoże go wdrożyć i zrealizować wyznaczone w nim cele.

Czym jest plan restrukturyzacyjny?

Jeden z dokumentów, jakie obowiązkowo musi złożyć przedsiębiorca, jeżeli chce rozpocząć tzw. postępowanie restrukturyzacyjne, którego celem jest przywrócenie firmie możliwości funkcjonowania i konkurowania na rynku. Niezależnie od tego, który tryb restrukturyzacji wybierze przedsiębiorca, nie uniknie obowiązku przygotowania planu restrukturyzacyjnego. Podstawowym celem planu jest przedstawienie bieżącej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz perspektyw wyjścia z impasu. Jest to zatem najważniejszy dokument finansowy przygotowywany w trakcie postępowania.

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

Zespół naszych specjalistów jest do dyspozycji na każdym z etapów postępowania restrukturyzacyjnego.

Audyt

Audyt

Audyt

Każdorazowo punktem wyjścia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest dokładny audyt, który pozwala ocenić kondycję firmy i zdiagnozować potencjalne przyczyny aktualnej sytuacji.

OPRACOWANIE PLANU

OPRACOWANIE PLANU

OPRACOWANIE PLANU

Dysponując pełnym obrazem kondycji przedsiębiorstwa, doradcy restrukturyzacyjni opracowują plan naprawczy, zgodnie z którym zostaną przeprowadzone zmiany w firmie, mające uchronić ją przed upadłością.

WDROŻENIE STRATEGII

WDROŻENIE STRATEGII

WDROŻENIE STRATEGII

Nie ograniczamy się jedynie do przygotowania planu naprawczego, pomagamy również wprowadzić w życie wszystkie zmiany w nim zawarte. Jesteśmy do dyspozycji zlecającego na każdym z etapów postępowania.

Nadzór nad realizacją

Nadzór nad realizacją

Nadzór nad realizacją

Na życzenie klienta prowadzimy stały monitoring postępowania i czuwamy nad poprawnością podejmowanych działań. Jeżeli zachodzi taka konieczność, włączamy się w realizację planu restrukturyzacyjnego.

Aktualizacja planu

Aktualizacja planu

Aktualizacja planu

Zdarza się, że zmiany uwarunkowań wewnętrznych lub zewnętrznych pociągają za sobą konieczność wprowadzenia modyfikacji w dotychczasowym planie restrukturyzacyjnym. Jeżeli jest taka konieczność – wprowadzamy potrzebne zmiany.

Przygotowanie dokumentacji

Przygotowanie dokumentacji

Przygotowanie dokumentacji

Nasz zespół dysponuje kompetencjami niezbędnymi do opracowania kompletu dokumentacji prawnej i finansowej, w tym biznes planu pokazującego ścieżkę, jaką zostanie poprowadzone przedsiębiorstwo na drodze do wyjścia z kryzysu.

Sporządzenie propozycji układowych

Sporządzenie propozycji układowych

Sporządzenie propozycji układowych

We współpracy z dłużnikiem opracowujemy propozycje układowe określające sposób restrukturyzacji jego zobowiązań, np. odroczenie terminu wykonania, rozłożenie na raty, czy zmniejszenie wysokości długu.

Negocjacje z wierzycielami

Negocjacje z wierzycielami

Negocjacje z wierzycielami

Członkami naszego zespołu są doświadczeni negocjatorzy, którzy służą swoim wsparciem podczas negocjacji prowadzących do uzyskanie poparcia wierzycieli dla przedłożonych propozycji układowych.

Inne

Inne

Inne

Zakres świadczonych przez nas usług jest elastyczny, co znaczy, że zawsze dopasowujemy je do sytuacji konkretnego klienta.

TWOJA FIRMA POTRZEBUJE PLANU NAPRAWCZEGO? Napisz do nas, a przeanalizujemy Twoją sytuację i ocenimy, jakie kroki najlepiej podjąć.

Skontaktuj się z nami

WSZYSTKO, CO WARTO WIEDZIEĆ
O REALIZACJI PLANU NAPRAWCZEGO FIRMY

Powodzenie prowadzonych działań często zależy od tempa pracy. Ta przebiega znacznie szybciej, gdy wszystkie zaangażowane strony dysponują pełnym obrazem sytuacji. Dlatego już na tym etapie przekazujemy naszym klientom najważniejsze informacje.

Czym jest restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja bywa często mylona ze sprzedażą czy likwidacją firmy. Tymczasem jest to przebudowa przedsiębiorstwa przywracająca firmie możliwość funkcjonowania i konkurowania na rynku. Jest najczęściej wykorzystywana, aby uchronić firmę przed upadłością lub pobudzić ją do wzrostu. Restrukturyzacja naprawcza jest procesem czasochłonnym i niesie ze sobą konieczność podjęcia szeregu trudnych decyzji. Dotychczasowy system, w ramach którego funkcjonowała firma, jest burzony, by można było zbudować nowy, odpowiedni do aktualnego otoczenia rynkowego.

Co musi się znaleźć w planie naprawczym?

Najważniejszymi elementami każdego planu naprawczego są: dokładny opis sposobu, w jaki przedsiębiorca zamierza przebudować swoją firmę oraz uzasadnienie właśnie takiego wyboru. Właściciel firmy może skorzystać z jednej lub kilku metod restrukturyzacji, tj. restrukturyzacja majątku przedsiębiorcy, restrukturyzacja zobowiązań, czy restrukturyzacja zatrudnienia.

Dlaczego warto opracować plan naprawczy?

Spisanie w jednym dokumencie celów i działań, jakie należy podjąć by je osiągnąć porządkuje cały proces. Pozwala określić najważniejszy problem i skoncentrować się na jego rozwiązaniu. Obecność planu niejako wymusza konsekwentne postępowanie ze strony kierownictwa i ułatwia mu podejmowanie spójnych decyzji. Znacznie łatwiej jest również kontrolować efekty wdrażanych rozwiązań.

Kto opracowuje plan naprawczy?

W proces zaangażowane są zarówno osoby z naszego zespołu (doradcy restrukturyzacyjni, prawnicy, negocjatorzy), jak i kierownictwo firmy poddawanej restrukturyzacji. Jeżeli jest taka wola, w pracę nad planem włączani są również zaufani pracownicy, którzy mogą dysponować szerszą wiedzą na temat kondycji firmy i problemów, z którymi się na co dzień boryka (np. menedżerowie średniego szczebla).

SPRAWDŹ, W CZYM JESZCZE MOŻEMY CI POMÓC