WEZWANO CIĘ DO SPŁATY ZADŁUŻENIA? PODEJMIJ NEGOCJACJE

Nasze kompetencje pozwalają nam występować w roli negocjatorów pomiędzy dłużnikami,
a
domagającymi się spłaty wierzycielami.

Unikanie wierzycieli nie jest rozwiązaniem

To najgorsza decyzja, jaką można podjąć w takiej sytuacji. Jednak wciąż wiele osób, które nie są w stanie uregulować zaległych należności, decyduje się na ten krok. Mają nadzieję, że w ten sposób unikną odpowiedzialności i konfrontacji z wierzycielem. Ten będzie jednak z pewnością wytrwale dążył do tego, aby odzyskać należność wraz z odsetkami. Dlatego o wiele lepszym rozwiązaniem jest podjęcie negocjacji, które pozwalają często zredukować dług nawet o 10-50%.

CO WARTO ZROBIĆ ZMAGAJĄC SIĘ Z ZADŁUŻENIEM?

Przede wszystkim warto podejść do negocjacji, których istotą jest doprowadzenie do porozumienia dającego satysfakcję obydwu stronom sporu. Przystępując do negocjacji, należy być przygotowanym na konieczność rezygnacji z części swoich celów. Ważne, by przed rozpoczęciem rozmów określić, jaki finał jesteśmy w stanie uznać za zadowalający, by wiedzieć dokąd zmierzamy.

Porozmawiaj z wierzycielem

Zamiast unikać wierzyciela, warto być tą stroną, która wychodzi z inicjatywą spotkania. Dzięki temu wzrasta szansa na wynegocjowanie korzystniejszych warunków spłaty zadłużenia, w tym obniżenia należności.

Podejdź do sprawy poważnie

Dobra wola oraz poważne traktowanie wierzyciela przez dłużnika to podstawy do udanych negocjacji. Jeżeli tego zabraknie, strona domagająca się spłaty może od razu skierować sprawę do sądu.

Sprawdź możliwości wierzyciela

Wierzyciel ma z reguły lepszą pozycję negocjacyjną, dlatego tak ważne jest, aby odpowiednio podejść do rozmów. Należy pamiętać o tym, że wierzyciel może doprowadzić do tego, że trafisz na „czarną listę” dłużników, które są regularnie sprawdzane np. przez banki i firmy telekomunikacyjne.

Poznaj swoje prawa

Możesz m.in. poprosić o okazanie dokumentów potwierdzających tożsamość i uprawnienia osoby, która zgłosi się w imieniu wierzyciela, wnioskować o rozłożenie długu na raty lub umorzenie części zadłużenia.

POTRZEBUJESZ POMOCY NEGOCJATORA? Napisz do nas, a przeanalizujemy Twoją sytuację
i ocenimy, jakie kroki należy podjąć.

Skontaktuj się z nami

JAK PRZEBIEGA PROCES NEGOCJACJI Z WIERZYCIELEM?

Negocjacje mogą za każdym razem wyglądać nieco inaczej, ponieważ są zależne od sytuacji pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem. Za każdym razem można jednak wyróżnić cztery główne etapy postępowania.

1

Pierwszy kontakt

Zainicjowanie kontaktu z wierzycielem (lub jego pełnomocnikiem) przez dłużnika jest dobrym punktem wyjścia do negocjacji.

2

Rozmowy

Podczas negocjowania warunków porozumienia ustala się poziom umorzenia zobowiązania oraz terminy spłat poszczególnych rat.

3

Porozumienie

Zawarcie pisemnego porozumienia/ugody pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem lub jego pełnomocnikiem. W drugim przypadku bardzo ważny jest zakres umocowania pełnomocnika.

4

Wypełnienie zobowiązań

W przypadku wystąpienia trudności z terminową spłatą raty należności, należy odpowiednio wcześniej poinformować o tym wierzyciela.

WSZYSTKO, CO WARTO WIEDZIEĆ NT. NEGOCJACJI Z WIERZYCIELAMI

Przed przystąpieniem do negocjacji z wierzycielem należy się nich odpowiednio przygotować. Przede wszystkim warto wiedzieć na czym w ogóle polegają takie negocjacje, jaki mogą przybrać przebieg, jakie prawa ma wierzyciel, a jakie dłużnik oraz jaką dokumentację należy przygotować. Takie rozmowy nie należą do najłatwiejszych, dlatego, jeżeli sami nie czujemy się wystarczająco kompetentni, warto skorzystać z pomocy zawodowych negocjatorów.

Czym są negocjacje?

Negocjacje to umiejętna rozmowa pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, lub osobą go reprezentującą (np. negocjatorem), których celem jest ustalenie warunków porozumienia pomiędzy wskazanymi stronami. Często negocjacje to znacznie szybszy sposób na odzyskanie należności przez wierzyciela (niż drogą sądową) oraz spłatę zadłużenia przez dłużnika na korzystniejszych warunkach. Dodatkowo negocjacje kończące się ugodą pozasądową nie przekreślają dalszej współpracy z dłużnikiem, na co nie można liczyć decydując się na spór sądowy.

Dlaczego należy negocjować z wierzycielem?

Dłużnik, unikając kontaktu z wierzycielem, sprawia, że ten od razu postrzega go jako osobę „podejrzaną”, traci do niego zaufanie i decyduje się postępować zgodnie ze sztywnymi regułami dotyczącymi odzyskiwania należności. Inicjując kontakt, dłużnik może sprawić, że wierzyciel podejdzie do sprawy bardziej elastycznie, zgodzi się na proponowany harmonogram spłat, lub nawet umorzy część długu. Zdecydowanie łatwiej rozmawia się z wierzycielem, niż później z komornikiem, który zazwyczaj nie pozostawia miejsca na negocjacje i sztywno trzyma się przysługujących mu praw. Nawet jeżeli dłużnik nie jest w stanie spłacić od razu całej należności, warto spłacić część, by wykazać się dobrą wolą podczas negocjacji.

Jak przygotować się do negocjacji z wierzycielem?

Przede wszystkim należy przeanalizować swoją sytuację finansową i określić, w jakim tempie jest się w stanie spłacać zadłużenie. Często konieczne są zmiany w gospodarowaniu budżetem domowym. Należy być więc na nie gotowym. Podczas negocjacji dłużnik jest często pytany o to, jakie rozwiązanie proponuje, warto więc mieć wcześniej opracowaną propozycję. Korzystając ze wsparcia negocjatorów, można się do takiej rozmowy odpowiednio przygotować, lub upoważnić negocjatora, by to on wyłącznie rozmawiał w wierzycielem w imieniu dłużnika.

Czym różni się windykacja pozasądowa od sądowej?

W przypadku windykacji sądowej egzekucja należności na rzecz wierzyciela odbywa się na podstawie prawomocnego wyroku sądu (dokonują jej komornicy). Natomiast w przypadku windykacji pozasądowej odbywa się to na zasadzie ugodowego dochodzenia roszczeń przez samego wierzyciela. Jeżeli okazuje się ona nieskuteczna, wierzyciel może sprzedać dług firmie windykacyjnej.

Jakie warunki powinno spełniać wezwanie do zapłaty wysyłane przez firmę windykacyjną?

Firma windykacyjna musi wskazać, co uprawnia ją do żądania zapłaty określonej należności przez dłużnika. Może to być pełnomocnictwo lub cesja potwierdzająca zakup wierzytelności od wierzyciela. Ponadto wezwanie powinno zawierać kwotę zadłużenia, jej podstawę prawną (np. umowę kupna-sprzedaży, nieopłaconą fakturę) oraz termin zapłaty i numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana żądana kwota.
Należy pamiętać, że firma windykacyjna wstępująca w prawa wierzyciela, lub działająca w jego imieniu, nie może prowadzić żadnych czynności egzekucyjnych. Jeżeli dłużnik z jakichkolwiek przyczyn uzna, że nie chce uregulować zadłużenia, firma windykacyjna powinna skierować sprawę do sądu, a następnie do komornika. Niedopuszczalne są jakiekolwiek próby nękania dłużnika polegające np. na nachodzeniu go w domu czy w miejscu pracy.

Jak powinien wyglądać dokument ugody pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem?

Ugoda powinna zawierać następujące informacje:

  • datę i miejsce zawarcia ugody;
  • strony ugody lub ich ewentualnych reprezentantów, np. negocjatora;
  • pełnomocnictwo – jeżeli którakolwiek ze stron jest reprezentowana przez pełnomocnika;
  • wskazanie stosunku prawnego, z jakiego wynikają zawarte w umowie wierzytelności;
  • określenie wysokości ściąganej wierzytelności oraz wskazanie dokumentów ją potwierdzających;
  • wskazanie sposobu wykonania zobowiązania przez dłużnika oraz ewentualnych ustępstw, na jakie godzi się wierzyciel, np. wydłużenie terminu spłaty, zmniejszenie długu, podzielenie spłaty na raty, umorzenie odsetek.

Przykładowy wzór ugody pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem znajdziesz w naszej bazie wiedzy.

SPRAWDŹ, W CZYM JESZCZE MOŻEMY CI POMÓC